Lịch Cúp Điện Tiền Giang Từ Ngày 06/05 – 12/05/2021

Lịch Cúp Điện Tiền Giang Từ Ngày 06/05 – 12/05/2021

Ngày: Thứ Năm 06/05/2021
Cái Bè 08h00 – 10h00 Một phần xã Tân Hưng NCS TBA
10h00 – 17h00 Một phần xã Tân Hưng NCS TBA
Châu Thành 07h30 – 15h30 – Một phần xã Tân Lý Đông thuộc huyện Châu Thành; – Một phần xã Tân Lập 1 thuộc huyện Tân Phước. Cấy mới trạm Tân Lập 174-19 – 1x25kVA để xử lý quá tải cho trạm Tân Lập 174-22 – 1x25kVA, kết hợp phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.
Gò Công Đông 08h00 – 12h00 Một phần ấp Giồng Lãnh xã Tăng Hòa huyện Gò Công Đông Bảo trì, chỉnh trụ nghiêng và căng lại dây hạ áp chùng thuộc trạm Giồng Lãnh 3
Gò Công Tây 07h00 – 17h00 – 1 phần ấp Hòa Phú xã Long Bình – Dựng trụ; lắp TBA ; Di dời TBA 50kVA Hòa Phú 1; Thay dây hạ áp trạm Hòa Phú 1, Hòa Phú 3 thuộc công trình NTM xã Long Bình
Mỹ Tho 07h30 – 10h30 Một phần Đường Nguyễn Thị Thập thuộc phường 5, 10, TPMT Cty TNHH.XL 19/5 kết lưới hạ áp công trình xóa hộ câu phụ
07h30 – 12h00 Một phần xã Phước Thạnh, TPMT Cắt điện theo đề nghị của UBND xã Phước Thạnh để Cty Hoa Nam Nhổ trụ cũ, khắc phục công trình Trạm 1x400kVA TT dạy nghề hỗ trợ Nông dân
13h30 – 16h00 Một phần đường Ấp Bắc, phường 10, TPMT Cty TNHH.XL 19/5 kết lưới hạ áp công trình xóa hộ câu phụ
Một phần đường Nguyễn Quân, phường 10, TPMT Cty TNHH.XL 19/5 kết lưới hạ áp công trình xóa hộ câu phụ
Thị Xã Gò Công 07h30 – 17h00 Một phần Phường 4 Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng
Ngày: Thứ Sáu 07/05/2021
Cái Bè 08h00 – 17h00 Một phần xã Hậu Thành, Hòa Khánh, Thiện Trung, Mỹ Trung, Thiện Trí, Hậu Mỹ Bắc A Di dời lưới điện làm đường
Một phần xã Hậu Thành, An Cư, Mỹ Hội, Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc Di dời lưới điện làm đường
Cai Lậy 08h00 – 16h00 Một phần xã Long Tiên huyện Cai Lậy Nâng công suất MBA
Một phần xã Long Khánh thị xã Cai lậy Nâng công suất MBA
Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy Nâng công suất MBA
Châu Thành 07h30 – 15h30 Một phần xã Lương Hòa Lạc thuộc huyện Chợ Gạo. Nâng công suất trạm An Lạc 29/5-22 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, kết hợp phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.
Gò Công Tây 07h00 – 17h00 – 1 phần ấp Thuận Trị xã Bình Tân – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Bình Tân
– 1 phần ấp Xóm Thủ, Hòa Thạnh xã Bình Tân – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Bình Tân
Mỹ Tho 07h30 – 11h00 Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TPMT Cty TNHH.XL 19/5 kết lưới hạ áp công trình xóa hộ câu phụ
Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TPMT Cty TNHH.XL 19/5 kết lưới hạ áp công trình xóa hộ câu phụ
13h30 – 16h30 Một phần đường Học Lạc, phường 3, TPMT Cty TNHH.XL 19/5 kết lưới hạ áp công trình xóa hộ câu phụ
Một đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, 3, TPMT Cty TNHH.XL 19/5 kết lưới hạ áp công trình xóa hộ câu phụ
Ngày: Thứ Bảy 08/05/2021
Cai Lậy 08h00 – 15h00 Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận huyện Cai Lậy Nâng công suất MBA
08h00 – 16h00 Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy Nâng công suất MBA
Một phần xã Long Khánh thị xã Cai Lậy Nâng công suất MBA
Gò Công Tây 07h00 – 17h00 – 1 phần ấp Lợi An xã Bình Tân – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Bình Tân
– 1 phần ấp Lợi An xã Bình Tân – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Bình Tân
– 1 phần ấp Khương Ninh xã Bình Tân – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Long Bình
– 1 phần ấp Khương Ninh xã Bình Tân – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Long Bình
Ngày: Chủ Nhật 09/05/2021
Gò Công Tây 07h00 – 17h00 – Toàn phần ấp Xóm Thủ, Hòa Thạnh, Lợi An, Thuận Trị và 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân. – Dựng trụ; lắp TBA tại trụ 1A; Kết lưới các nhánh rẽ trung áp XDM; Dời TBA 50kVA Xóm Thủ 1; Di dời trụ và TBA 25kVA NMX Bình Tân thuộc Công trình NTM xã Bình Tân.
Mỹ Tho 07h00 – 15h30 Một phần QL1A, Khu phố Trung Lương, P10; Một phần ấp Long Hưng, Long Mỹ xã Phước Thạnh; Một phần đường Huyện 93, xã Trung An, Một phần xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho. Cắt điện theo đề nghị của Phòng Kinh tế TP Mỹ Tho để phát hoang, bảo trì đảm bảo an toàn cung câp điện trong mùa mưa 2021; Đội QLVH Thay đầu 02 đầu cáp ngầm tại LBS D7 và DS D7-8; Xử lý DS 3P D350-8 tiếp xúc kém khi thao tác; Xử lý tăng cường đà chắp sắt đầu trụ bị cong; Bảo trì LBS D7, DS D7-8; Phát quang hành lang tuyến; Cty ENP Trồng trụ, Lắp trạm 3×37,5kVA Cty TNHH Ô Tô Nhật Hùng; Dời trụ trung áp số 50 theo đề nghị khách hàng.
Tân Phú Đông 08h00 – 17h00 Toàn phần xã Tân Thạnh Huyện Tân Phú Đông Di dời trụ Tháp sắt đầu trụ 8a, 9a, 19a, 28a, 29a Bảo trì mối nối hạ áp Lắp TBA khách hàng 1x25kVA Nguyễn Văn Nguyên trụ 23 tuyến 4726-7
Tân Phước 08h00 – 16h00 Mất điện một phần xã Hưng Thạnh, Phú Mỹ, Tân Hòa Đông, Mỹ Phước Cty Hoa nam di dời trụ mở rộng đường huyện , Cty Kim ngân phát đấu nối khoảng trụ 94, 95 đơn vị thi công đường dây 500kV thi công xong
Ngày: Thứ Hai 10/05/2021
Gò Công Tây 07h00 – 17h00 – 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân – 1 phần ấp Quới An xã Long Bình – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Long Bình
Ngày: Thứ Ba 11/05/2021
Cái Bè 09h00 – 15h00 Một phần xã Thiện Trung NCS TBA
Chợ Gạo 08h00 – 16h00 Một phần ấp Bình Ninh xã Đăng Hưng Phước Công tác trung hạ áp
13h30 – 15h00 Một phần ấp Long Hòa xã Hòa Định Công tác trung hạ áp
Gò Công Đông 08h00 – 11h30 Một phần ấp 5, 6 xã Tân Phước huyện Gò Công Đông Bảo trì, nâng công suất trạm Xóm Đập 4 từ 1x25kVA lên 2x25kVA nhánh Ấp 5 Tân Phước
Gò Công Tây 07h00 – 17h00 – 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân – 1 phần ấp Hòa Phú, Long Hải xã Long Bình – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Long Bình
– 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Bình Tân
08h00 – 16h00 – 1 phần ấp Bình Đông Trung xã Bình Nhì – Di dời trụ theo đề nghị của khách hàng
Mỹ Tho 07h30 – 11h30 Một phần Quốc Lộ 50, xã Đạo Thạnh, Mỹ Phong, TPMT Cắt điện theo đề nghị của UBND xã Đạo Thạnh để di dời trụ, mở rộng lộ
Tân Phước 08h00 – 16h00 Mất điện một phần các xã Hưng Thạnh, Mỹ Phước Tháo giàn giáo cách ly đd 22kV phục vụ thi công đường dây 500kV xong
Mất điện một phần các xã Hưng Thạnh Tháo giàn giáo cách ly đd 22kV phục vụ thi công đường dây 500kV xong
Thị Xã Gò Công 07h30 – 16h00 Một phần xã Long Thuận Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng.
Ngày: Thứ Tư 12/05/2021
Cái Bè 09h00 – 15h00 Một phần xã Thiện Trung NCS TBA
Châu Thành 08h00 – 14h00 Một phần xã Phú Kiết thuộc huyện Chợ Gạo. Nâng công suất trạm Phú Lợi 1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, kết hợp phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.
Chợ Gạo 07h00 – 17h00 Một phần ấp Bình Phú xã Bình Ninh Công tác hạ áp
Gò Công Tây – 1 phần ấp Hòa Thạnh xã Bình Tân – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Bình Tân
– 1 phần ấp Hòa Thạnh xã Bình Tân – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Bình Tân
– 1 phần ấp Thạnh Lợi, Thuận Trị xã Bình Tân – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Bình Tân
– 1 phần ấp Long Hải xã Long Bình – Dời điện kế về LĐ XDM thuộc công trình NTM xã Long Bình – Phát hoang lưới điện
Tân Phú Đông 08h00 – 10h00 1 phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân Đào và lắp chằng mới trụ 34/11 trạm Cồn Cống 4
10h30 – 11h30 1 phần ấp Cồn Cống 4 xã Phú Tân Đào và lắp chằng trụ 12 tuyến 47218-7
13h30 – 17h00 1 phần ấp Rảnhxã Phú Đông Chỉnh trụ nghiêng và lắp chằng hạ áp
Tân Phước 08h00 – 13h30 Mất điện một phần các xã Phước lập, Tân lập 1, 2, TT Mỹ Phước, xã Nhị Bình Tháo giàn giáo cách ly đd 22kV phục vụ thi công đường dây 500kV Mỹ tho – Đức Hòa xong

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *